De strijd van Plant-for-the-Planet tegen klimaatverandering

Plant-for-the-Planets Kampf gegen den Klimawandel

Bomen planten om klimaatverandering tegen te gaan is het doel dat de organisatie Plant-for-the-Planet zich stelt. Tegen 2050 moeten een biljoen bomen worden geplant om de gevolgen van klimaatverandering te helpen verzachten. DIAVON werkt samen met Plant-for-the-Planet en draagt ​​hieraan bij door de verkoop van VERVAARDIGDE DIAMANTEN. Meer informatie over onze samenwerkingspartner Plant-for-the-Planet vind je hier.


Bomen alleen zijn niet de oplossing, maar maken er deel van uit


Voordat de mens begon met het kappen van bossen voor eigen doeleinden, waren er 6 biljoen bomen op aarde. Vandaag is dat slechts 3 biljoen. In de strijd tegen klimaatverandering is het echter enorm nuttig om zoveel mogelijk nieuwe bomen te planten, omdat bomen CO2 opslaan en zo klimaatverandering kunnen vertragen. De nadruk ligt hier op “slow down”, want Plant-for-the-Planet zegt zelf dat het niet mogelijk is om klimaatverandering te stoppen door alleen bomen te planten. Maar zo kunnen we tijd kopen om een ​​plan voor een gestructureerde energietransitie te ontwerpen en uit te voeren en zo onze CO2-uitstoot drastisch te verminderen, zodat we toch de 1,5°C-doelstelling halen. Het niet overschrijden van de 1,5 graadgrens is essentieel om dramatische effecten van de klimaatcrisis op mensen te voorkomen. Het planten van bomen biedt ook andere milieuvoordelen. In het kader van de Plant-for-the-Planet-renaturatieprojecten worden precieze renaturatieplannen opgesteld voor de respectieve gebieden, die bedoeld zijn om de diversiteit aan inheemse boomsoorten te vergroten en die rekening houden met welke boomsoorten bijzonder nuttig zijn in relatie tot aan het respectieve klimaat en de vegetatie. Hierdoor kan ook de biodiversiteit toenemen en wordt de natuurlijke habitat voor inheemse dieren niet alleen behouden, maar vergroot. Om de effectiviteit van de renaturatieprojecten te vergroten, heeft de organisatie eigen onderzoeksprojecten ter plaatse.


Eet chocolade voor het klimaat


Plant-for-the-Planet plant een boom voor elke gedoneerde euro. Bij niet-geoormerkte donaties gaat het geld naar andere gebieden die voor de organisatie zelf belangrijk zijn, zoals het ondersteunen van kinderen en jongeren, public relations of het doorontwikkelen van de Plant-for-the-Planet app. Maar de renaturatieprojecten worden niet alleen via directe donaties gefinancierd. Het kinder- en jongereninitiatief van de organisatie bracht de goede chocolade op de markt. Dit is Fairtrade volle melkchocolade en voor elke drie of vijf verkochte repen wordt er een boom geplant. Dit werkt omdat fabrikanten en retailers hun winst mislopen. Alleen al door de chocolade te verkopen zijn er meer dan 7 miljoen bomen geplant. Met behulp van normale donaties zijn er wereldwijd al meer dan 20 miljoen bomen geplant en nog vele miljoenen zijn gefinancierd en zullen binnenkort worden geplant.


Onderwijs voor kinderen en jongeren


Maar Plant-for-the-Planet stopt niet bij het planten van bomen. De organisatie leidt ook kinderen en jongeren op tot ambassadeurs voor klimaatrechtvaardigheid. Plant-for-the-Planet biedt hiervoor verschillende formaten aan. Zo zijn er academies, dat zijn eendaagse workshops waar jongeren enerzijds leren wat ze kunnen doen aan de klimaatcrisis en anderzijds hoe ze goede toespraken kunnen houden voor een publiek, om zo in staat om volwassenen te overtuigen om actie te ondernemen tegen klimaatverandering. Daarnaast vinden er twee keer per maand Tree Talks plaats, waarvoor experts worden uitgenodigd die kinderen en jongeren van 8 tot 16 jaar bijscholen over diverse klimaatgerelateerde onderwerpen. Er zijn ook regelmatig netwerkevenementen die de mogelijkheid bieden om met elkaar te netwerken en gezamenlijke activiteiten te plannen, in Duitsland en wereldwijd.


Maatschappelijke baten van de renaturatieprojecten


De herstelprojecten van Plant-for-the-Planet zorgen ook voor groene banen, vooral in het armere Zuiden, waar veel van deze projecten zich bevinden. Volgens Plant-for-the-Planet bieden deze delen van de wereld, namelijk Zuid-Amerika, Afrika en Zuid-Azië, een groot potentieel voor renaturatieprojecten. Tegelijkertijd ontstaat hierdoor de mogelijkheid voor welvaartsgroei door een nieuwe bedrijfstak in deze gebieden. In Mexico werd een aantal medewerkers van zo'n project gevraagd naar hun motivatie om voor Plant-for-the-Planet te werken. De antwoorden maken vooral de maatschappelijke baten duidelijk. Want Plant-for-the-Planet biedt natuurlijk vaste banen en de mogelijkheid om het eigen gezin financieel te onderhouden, maar werknemers krijgen ook een ziektekosten- en sociale verzekering en kunnen met hun werk iets terugdoen voor de natuur in hun thuisland. Een medewerker meldt zelfs dat traditionele rolpatronen zijn doorbroken omdat vrouwen verantwoordelijkheid en leiderschapsrollen op zich nemen in hun project.


DIAVON staat 100% achter de waarden die Plant-for-the-Planet vertegenwoordigt, achter het doel en de reeds gerealiseerde veranderingen die de organisatie teweeg heeft gebracht. De DIAVON MANUFACTURING DIAMONDS staan ​​voor transparantie en duurzaamheid. Naast de maatschappelijke meerwaarde die onze MANUFAKTURDIAMANTEN bieden, zijn we erg trots dat we als partner van Plant-for-the-Planet ook ecologische meerwaarde kunnen creëren. Onze diamanten worden door de Diamantgieterij uitsluitend met behulp van hernieuwbare energie geproduceerd, d.w.z. volledig CO2-neutraal. Op deze manier leveren we nu al een bijdrage aan het stoppen van de exploitatie van de hulpbronnen van de aarde door middel van mijnbouw. Door samen te werken met Plant-for-the-Planet kunnen we ook iets terugdoen voor de natuur en actief bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering. Voor elke verkochte MANUFACTORY DIAMOND planten we tot 10 bomen. Transparantie is ook erg belangrijk voor Plant-for-the-Planet. Als u meer wilt weten over de structuur van de organisatie, de afzonderlijke projecten en de successen tot nu toe, kunt u hier de jaarlijks gepubliceerde transparantierapporten bekijken.Afbeelding: Adobe Stock | 408069086

Vorheriger Beitrag Nächster Beitrag