Ook bij zakelijke klanten neemt een kentering in het bewustzijn toe

Bewusstseinswandel nimmt auch bei Geschäftskunden immer weiter zu

De afgelopen jaren heeft er een grote verschuiving plaatsgevonden in het bewustzijn van consumenten over duurzaamheid. Zoals de Goldschmiede Zeitung nu meldt, wordt deze trend nu ook steeds duidelijker zichtbaar bij zakelijke klanten.

Volgens de B2BEST Barometer is de meerderheid van de respondenten van mening dat een holistische duurzaamheidsstrategie van groot belang is voor het langetermijnsucces van B2B-bedrijven. 75% van de ondervraagden vindt het onderwerp zeer tot zeer belangrijk voor hun eigen bedrijf. 80% is van mening dat een holistische duurzaamheidsstrategie die rekening houdt met alle drie de ESG-criteria (Environmental, Social & Governance) een sterke bijdrage levert aan het langetermijnsucces van een B2B-bedrijf.

Hoewel het onderwerp duurzaamheid over het algemeen steeds relevanter wordt en 67% van de B2B-bedrijven aangeeft een duurzaamheidsstrategie te volgen, valt er in werkelijkheid nog veel te optimaliseren. Dit komt ook tot uiting in het feit dat 87% van de ondervraagden er zelf van uitgaat dat de meerderheid van de bedrijven hun vermeende duurzaamheidsstrategie alleen voor marketingdoeleinden gebruikt en dat er niet veel van wordt uitgevoerd. De bedrijven noemden de belangen van verschillende stakeholders, maar ook tijd en personeel, als de grootste uitdagingen bij het implementeren van deze maatregelen.

Maar vooral in de logistiek nemen veel B2B-bedrijven al milieuvriendelijke en hulpbronnenbesparende maatregelen. Velen gebruiken bijvoorbeeld duurzamere verpakkingen gemaakt van gerecyclede materialen en zonder onnodig plastic (82%), verkopen tweedehands goederen door (78%) en beoordelen en repareren retouren (75%). Ook de ketenwet, die in 2023 van kracht wordt, wordt overwegend positief beoordeeld. De wet verplicht bedrijven om te bepalen in hoeverre hun bedrijfsactiviteiten kunnen leiden tot mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling.

Over het algemeen wordt de economische situatie als goed beoordeeld, maar met 2,16 in het vierde kwartaal bereikte het de slechtste waarde sinds de B2Best Barometer voor het eerst werd onderzocht. Door de energiecrisis mag aangenomen worden dat deze trend zich voortzet. Meer dan de helft van de ondervraagden gaat ervan uit dat hun winstgevendheid zal blijven verslechteren. volgens dr Ondanks de gespannen economische situatie heeft Kai Hudetz, directeur van de IFH Keulen, geïnvesteerd in de meeste bedrijven op het gebied van milieu en sociale zaken.

Bij DIAVON heeft het thema duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid - vooral binnen de toeleveringsketen - een heel bijzondere status. Al onze bedrijfsactiviteiten zijn gericht op sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en transparantie. We zijn des te blijer dat steeds meer marktpartijen het belang van deze onderwerpen onderkennen en ook bijdragen aan de verandering in bewustwording.

Wilt u in de toekomst op de hoogte blijven van al het nieuws van DIAVON? Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Artikel “Duurzaamheid wordt relevanter voor zakelijke klanten” (GZ) van 3 november 2022.
Afbeelding: Adobe Stock | 321928714

Vorheriger Beitrag Nächster Beitrag