In het laboratorium gekweekte diamanten bieden deze voordelen

Diese Vorteile bieten lab-grown Diamanten

Een groot voordeel van in het laboratorium gekweekte diamanten ten opzichte van mijndiamanten is niet alleen de lagere prijs - laboratoriumdiamanten hebben nog veel meer positieve aspecten te bieden.

Lab-grown diamanten kunnen een echt, duurzaam alternatief bieden

Laboratoriumdiamanten hebben een verwaarloosbaar kleine ecologische voetafdruk in vergelijking met mijndiamanten. De ernstige aantasting van de natuur door mijnbouw kan hier volledig worden vermeden. In landen als Angola zijn bijvoorbeeld al grote stukken natuur vernietigd door diamantwinning. In plaats daarvan bootst het laboratorium dezelfde omstandigheden na waaronder diamanten normaal gedurende miljoenen jaren in de natuur worden gevormd.

Maar ook hier zijn laboratoriumdiamanten niet zomaar laboratoriumdiamanten. Er zijn veel fabrikanten, vooral in China of India, die hun diamanten produceren met behulp van kolenkracht en soms onder slechte werkomstandigheden in het laboratorium. Daarom betekent het feit dat een diamant in een laboratorium is gemaakt, niet noodzakelijkerwijs dat deze duurzaam of conflictvrij is. Het is dus belangrijk om, ook bij laboratoriumdiamanten, goed na te gaan of een bedrijf aantoonbaar duurzame diamanten verkoopt.

De ethische en sociale aspecten spreken in ieder geval in het voordeel van laboratoriumdiamanten.

Laboratoriumdiamanten, zoals de MANUFAKTURDIAMANT ® van DIAVON, zijn 100% conflictvrij. Dergelijke diamanten garanderen dat de stenen niet worden gedolven in strijd met de mensenrechten.

Bovendien kunt u er met de aankoop van een lab-grown diamant zeker van zijn dat u geen voorstander bent van kinderarbeid. Laboratoriumdiamanten bieden veel meer transparantie dan mijndiamanten, aangezien de waardeketen hier veel gemakkelijker te begrijpen is. Een laboratoriumdiamant krijgt een eigen ID zodra het fabricageproces in het laboratorium wordt gestart, d.w.z. een nummer waarmee het gedurende het hele waardetoevoegende proces kan worden gevolgd.

Bovendien zorgt de aankoop van een laboratoriumdiamant ervoor dat er geen bloeddiamanten worden gekocht, d.w.z. diamanten die mogelijk hebben bijgedragen aan de financiering van oorlogen en terreur.

Een actueel voorbeeld van door conflicten geteisterde mijndiamanten zijn de diamanten uit Rusland. Het Russische bedrijf Alrosa is goed voor bijna een derde van de ruwe diamanten die wereldwijd worden gedolven. Deze diamanten kunnen nog steeds naar de EU worden geëxporteerd, aangezien hier geen sancties kunnen worden overeengekomen die de diamanthandel voor Rusland alomvattend zouden beperken. Aangezien een groot deel van het bedrijf eigendom is van de Russische Federatie, ondersteunt het kopen van deze diamanten Rusland effectief en helpt het de oorlog tegen Oekraïne te financieren.

Gekleurde diamanten worden betaalbaar

Dankzij een hoogtechnologisch proces worden "fancy colour diamonds", d.w.z. gekleurde diamanten in geel, blauw, roze enz., betaalbaar. Deze gekleurde diamanten zijn uiterst zeldzaam van aard, waardoor ze praktisch onbetaalbaar zijn. In het laboratorium kunnen ze echter zo worden vervaardigd dat ze optisch, fysisch en chemisch identiek zijn aan hun tegenhangers uit de mijn. Dit biedt sieradenontwerpers en goudsmeden geheel nieuwe mogelijkheden om creatieve en unieke ontwerpen te ontwikkelen.

Identieke eigenschappen, dezelfde kwaliteit

Lab-grown diamanten doen op geen enkele manier onder voor mijndiamanten omdat de diamanten die in het laboratorium worden geproduceerd dezelfde eigenschappen hebben als die uit de mijn. Het enige verschil zit hem in de herkomst. Elke labdiamant is net zo uniek als een aarddiamant. Tijdens het fabricageproces in het laboratorium kunnen zelfs per ongeluk luchtbellen ontstaan, net zoals ze zich gedurende miljoenen jaren onder het aardoppervlak ontwikkelen.

Vanwege hun optische, chemische en fysische eigenschappen zijn laboratoriumdiamanten "echte" diamanten en bieden niet alleen prijsvoordelen, maar kunnen zich ook onderscheiden van mijndiamanten, vooral met betrekking tot milieubescherming en een sociaal rechtvaardige waardeketen.

Afbeelding: Adobe Stock | 189222361

Vorheriger Beitrag Nächster Beitrag